Så funkar det!

RUT-avdrag

RUT-avdraget är på 25 000 kr per person/år. Är du över 65 år så gäller 50 000kr per person/år. 
Är ni två personer i hushållet så får ni nyttja 50 000 kr sammanlagt per år. Du som kund behöver inte göra mer än att betala summan på din faktura som kommer månaden efter att städningen är utförd, sedan sköter YGS resten med begäran av RUT från skatteverket. 

Personal

Det är alltid samma personal som kommer hem och utför städningen hos dig. Detta för att skapa trygghet hos dig som kund. Vid eventuell sjukdom finns det alltid möjlighet att få en vikarie, annars så ombokar/avbokar vi städningen tills ordinarie personal är frisk igen.

Städ-dagar

Tillsammans kommer vi överrens om en dag och tid som passar just dig. Du har såklart möjlighet att ändra dag och tid om det mot förmodan inte känns rätt. Vid standardpaketet 4 timmar så gäller tiderna 8:00-12:00 eller 13:00-17:00. Vanligast är att ha städning var 14:e dag, men även var 4:e vecka är populärt. 

Fakturering

Faktura skickas alltid runt den 7-10:e månaden efter utförd städning. Du har alltid 20 dagar innan fakturan förfaller. Fakturan skickas antingen via post eller mail, det väljer du som kund vad som passar dig bäst. Vid utebliven betalning så hör jag alltid av mig till dig som kund först, innan eventuell påminellsefaktura skickas.
Vi tar även emot betalningar via swish.

Försäkring

Det är viktigt att företaget du anlitar har en bra försäkring. Därför har YGS en ansvarsförsäkring via Folksam som täcker eventuella skador orsakade av oss. 

Material

YGS står för allt material, så som medel, mopp och trasor. Vi tar alltid med oss allt material vid varje tillfälle. Om du som kund ändå vill ha ett städkit som alltid finns hemma hos dig så meddela det vid första mötet. Det enda du behöver stå för är en fungerande dammsugare som ska finnas i bostaden.

Nycklar & säkerhet

Du som kund ska veta att det är tryggt och säkert att lämna ut nycklar eller koder till YGS. Därför skrivs alltid nyckelkvittens av båda parter vid mottagande samt vid utkvittering av nycklar. Detta innebär att nycklarna förvaras på ett betryggande sätt så att de inte lånas ut till några obehöriga, att nycklarna inte markeras på ett sådant sätt så utomstående kan identifiera nycklarna till avsedd adress, att det inte tillverkas några kopior av nycklarna samt att vid eventuell förlust av nycklar att händelsen polisanmäls. Om du som kund väljer att lägga ut nyckel på avsedd plats inför städtillfället så sker det på egen risk.